129. salmoa

Partitura

Jauna bihotzez da betea,
zoin maite duen salbatzea.

Leize hautarik zuri oihuz,
Entzun nezazu, entzun, Jauna !
Dena beharri nitaratuz,
Entzun nik egin dei auhena !

Jauna bihotzez da betea,
zoin maite duen salbatzea.

Gaizkiez orroit bazaude zu,
Zuri so, Jauna, nor dagoke ?
Denen barkatzen maite duzu :
Beldur bezenbat badut bake.

Jauna bihotzez da betea,
zoin maite duen salbatzea.

Jaunaren beha dut bihotza,
Egia daukat haren hitza.
Nik segurago Jauna goza,
Gau zainek baino goiz-argia.

Jauna bihotzez da betea,
zoin maite duen salbatzea.

Jauna bihotzez da betea :
Zoin maite duen salbatzea.
Hak du Izrael salbatuko :
Hoben guziak joanen daizko.