115. A. Zer dut Jaunari. Ortzegun S.

Zeru kalitza dut hartuko,
Jaun izenari kantuz ari.
Zer dut Jaunari bihurtuko
Hainbertze baîtaut eman neri ?
Zeru kalitza dut hartuko
Jaun izenari kantuz ari.

Zeru kalitza dut hartuko,
Jaun izenari kantuz ari.
Jainkoarentzat gauza gaitza
Sere sainduen heriotza.
Zuri naiz, Jauna, dena Zuri,
Ez dut orai nik deus lokarri.

Zeru kalitza dut hartuko,
Jaun izenari kantuz ari.
Nik zor eskerrak sarri Zuri,
Jaun izenari kantuz ari.
Nik zer eskerrak Jainkoari !
Jaunaren haurrak bil kantari.

Zeru kalitza dut hartuko,
Jaun izenari kantuz ari.