50. C. Urrikal zaite. 24 (bukatzekoa)

Xutituko naiz, bai eta joanen Aitarenganat.
Urrikal zaite nitaz, Jauna,
Hoin duzu eta neurrigabeko bihotz ona.
Nere hobena ken errotik,
Garbi nezazu, garbi osoki bekatutik.

Xutituko naiz, bai eta joanen Aitarenganat.
Bihotz garbia ezar nitan,
Eta funtsezko xede azkarrak har ditzadan.
Zure begitik ez ni haiza,
Ez, izpiritu saindua kenduz, huts bihotza.

Xutituko naiz, bai eta joanen Aitarenganat.
Jauna, ezpainak zabal neri,
Nere agoak goraipa zaitzan herriz herri.
Har beraz nere urrikia:
Har, otoi, Jauna, bihotz apaldu errautsia.