66 C Urrikal otoi. Bazko 6

Gorarik aipa herriz herri!
Zoin den Jainkoa miragarri !
Urrikal, otoi, guri Jainkoa, egin ongi,
Zure zeruko begitarteaz eman argi.
Zure bidea mundu guziak, ai, balaki,
Zutan balaki salbamendua nolaz aurki.

Gorarik aipa herriz herri!
Zoin den Jainkoa miragarri !
Has beite denak bozkariatzen, loriatzen,
Mundu guzia baitabilazu beti zuzen.
Jende guziak baitabilzkitzu beti zuzen,
Eta munduan herriak oro zuk bidatzen.

Gorarik aipa herriz herri!
Zoin den Jainkoa miragarri !
Herri guziek zuri, Jainkoa, laudorio.
Herri guziek zuri, denek bat, amodia!
Guri Jainkoak diezagula egin ongi,
Mundu zabalak duela Jauna buruzagi!

Gorarik aipa herriz herri!
Zoin den Jainkoa miragarri !

Itzulpena : Xavier Diharce – Iratzeder O.S.B.
Editions EZKILA . Tous droits réservés.

 

Tonu bat et ‘erdi beherago: