102. C. Eskerrak eman

Airea : Gabriel Lerchundi O.S.B.
Tout droit propriété de l’abbaye de Belloc

Jainkoak badu bihotz on eta urrikalmendu.
Eskerrak eman, nere arima, Jainkoari,
Nere barneko guziek haren izenari.
Eskerrak eman, nere arima, Jainkoari,
Ez nehoiz ahantz zoin usu zaitzun urrikari.

Jainkoak badu bihotz on eta urrikalmendu.
Harek barkatzen, noiz baitzare zu makur ari,
Indar emaiten, ahul bazare ala eri.
Libratzen zaitu, kasik baitzare hil erori;
Emaiten dautzu amodioa minen sari.

Jainkoak badu bihotz on eta urrikalmendu.
Gauza orotan beti da Jauna zuzen ari,
Beren zuzena itzultzen baitu gaixoeri.
Emana dio berak Moisi bere berri,
Izraelentzat egin du ainitz miragarri.

Jainkoak badu bihotz on eta urrikalmendu.
Ona da Jauna eta guziez urrikari,
Ez hasarrekor bainan bihotzen altxagarri.
Zenbatez baita zerua nausi lur zolari,
Hala guretzat Jainko bihotza nausi ari.

Jainkoak badu bihotz on eta urrikalmendu.

Itzulpena : Xavier Diharce – Iratzeder O.S.B.
Editions EZKILA . Tous droits réservés.

Tonu bat et’erdi beherago: