Izai 12. C. Jauna da nere Jaungoiko

Bozkarioz jauz eta kanta,
Jauna zu baitan handi baita.
Jauna da nere Jaungoiko eta Salbatzaile:
Harekin nago, beldur gabe.
Jainkoa baita nere indarra, goresmena,
Hura, salbatu ninduena.

Bozkarioz jauz eta kanta,
Jauna zu baitan handi baita.
Eskerrak eta goresmen eman Jainkoari,
Dei egin haren izenari.
Miragarriak nasaiki egin dauzkigula
Mundu guzian da jakina.

Bozkarioz jauz eta kanta,
Jauna zu baitan handi baita.
Kanta Jaunari, ospetsu baita egintzetan,
Jakin bezate lur mugetan.
Zutan, Izrael, Jainko saindua handi baita
Zionen egin jauzi, kanta!

Bozkarioz jauz eta kanta,
Jauna zu baitan handi baita.

Itzulpena : Xavier Diharce – Iratzeder O.S.B.
Editions EZKILA . Tous droits réservés.