15B. Jauna, zu zaitut ondorio (Bukatzekoa)

Zaude nere zain, Jainko Jauna,
Zuri bainago, zuri dena.
Jauna, zu zaitut ondorio
Eta biziko bozkario
Biziko urrats guzietan
Jauna dut beti aitzinean.

Zaude nere zain, Jainko Jauna,
Zuri bainago, zuri dena.
Bihotza dut nik lorietan,
Zer boza dutan nere baitan.
Gorputza ere zer bakean,
Pausatuko zait hil-hobian.

Zaude nere zain, Jainko Jauna,
Zuri bainago, zuri dena.
Bizirat nauzu lagunduko,
Gozo nasaiez han beteko.
Zure ondoan zuhauri so,
Zer zoriona sekulako !

Zaude nere zain, Jainko Jauna,
Zuri bainago, zuri dena.

33.igandea