18. s. B. Jainko legea (bukatzekoa)

Legea neri zait bihotz argi, boz iturri.
Jainko legea on ona da
Bihotz gogoen pizgarria.
Jaunaren hitza ezin alda,
Jende lañoen zuhurtzia.

Legea neri zait bihotz argi, boz iturri.
Jainko-beldurra zoin garbia !
Menderen mende garbi doa.
Jaunak errana zoin egia,
Gezur izpirik gabekoa.

Legea neri zait bihotz argi, boz iturri.
Zure hau beti naiz heiekin,
Hek nola bete dena begi.
Nork bere hutsak xuxen jakin ?
Huts gordetarik zuk ni garbi.

Legea neri zait bihotz argi, boz iturri.
Handikeririk ez utz nitan,
Ez dakitala nehoiz nausi.
Garbi nindake bai orduan,
Hoben handitik arrunt garbi.