144. B. Zuhauk eginek.

 

Jaunak eskua zabaltzean,

Badugu zer jan ausarkian.

Zuhauk eginek, Jauna, goraipa zaitzatela :

Zure gizonek eskerrak zuri, zor bezala.

Zuk erresuman duzun ospea diotela,

Aipa ere bai zure besoan den ahala.

Jaunak eskua zabaltzean,

Badugu zer jan ausarkian.

 

Guzi guzien begiak daude, Jauna, zuri,

Eta heieri behar orduan zuk janari.

Zure eskua duzu zabaltzen, zuk, Jainkoa,

Eta badute hasdun guziek nahikoa.

Jaunak eskua zabaltzean,

Badugu zer jan ausarkian.

Zuzen da Jauna, bere bidetan beti zuzen ;

Egin lanetan zoin dena bihotz den agertzen.

Hurbil da Jauna hari otoizka daudeneri,

Hari otoizka, bihotza zintzo eta garbi.

Jaunak eskua zabaltzean,

Badugu zer jan ausarkian.

Urteko 17. Igandea B 144. Salmoa

L.a. 109 / S-A. 21

Itzulpena : Xavier Diharce – Iratzeder O.S.B.

Editions EZKILA . Tous droits réservés.