102. B. Eskerrak eman (bukatzekoa)

Munduan kantu Jesu Kristori, aldean baitu Aitak ezarri !
Eskerrak eman, nere arima, Jainkoari ;
Nere barneko guziek haren izenari !
Eskerrak eman, nere arima, Jainkoari,
Ez nehoiz ahantz zoin usu zaitzun urrikari !

Munduan kantu Jesu Kristori, aldean baitu Aitak ezarri !
Zenbatez baita zerua nausi lur zolari,
Hala guretzat Jainko bihotza nausi ari.
Bi zeru aldek ezin neholaz jo elgarri,
Gure hobenak gutarik urrun hak ezarri.

Munduan kantu Jesu Kristori, aldean baitu Aitak ezarri !
Zeruetan du bere alkia Jaunak jarri,
Handik errege manatzen dio munduari.
Eskerrak eman diren guziek Jainkoari,
Eskerrak, mundu zabalekoek, Jainkoari !

Munduan kantu Jesu Kristori, aldean baitu Aitak ezarri !

 

Bazkoko 7. Igandea B

102. Salmoa
L.a. 80 / S.a. 37