21. salmoa B. Ikus orduko.

Nere Jainkoa, nun zaude nun ?

Nitaz urrikal, otoi entzun.

 

Ikus orduko, guziek neri trufa, irri,

Ezpain muturrez eta buruaz keinuz ari;

 » Jaunari zagon, libra dezala ; bego Hari.

Ken dezala ken, maite duenez hor ageri. »

Nere Jainkoa, nun zaude nun ?

Nitaz urrikal, otoi entzun.

 

Zakur salbaiak ni nola irets badabilzka,

Gaizki egile osteak dauzkat inguruka.

Esku zangotan egin dautate zilo neri;

Hezurrak ditut guziak oro nik ageri.

Nere Jainkoa, nun zaude nun ?

Nitaz urrikal, otoi entzun.

 

Jauntzi zatiak hartu dauzkitet beren sari,

Egina dute soin gainekoaz  » ea nori ? ».

Nitarik otoi, ez egon, Jauna, beti urrun ;

Nere laguntza zatozkit laster nere lagun.

Nere Jainkoa, nun zaude nun ?

Nitaz urrikal, otoi entzun.

 

Zure izena aipatuko dut anaieri,

Bil-egunean emanez dener zure berri.

Jainkozaleek, eskerrak eman Jainkoari;

Izraeldarrak, beldurrez, maitez, has kantari.

Nere Jainkoa, nun zaude nun ?

Nitaz urrikal, otoi entzun.

 

Itzulpena : Xavier Diharce – Iratzeder O.S.B.