115B Badut sineste.

Ibiliko naiz Jauna baitan

Bizi direnen eskualdetan.

Badut sineste nahiz nion:

Ezin dut ezin jasan hori.

Jainkoarentzat gauza gaitza:

Bere sainduen heriotza.

Ibiliko naiz Jauna baitan

Bizi direnen eskualdetan.

Zuri naiz, Jauna, dena zuri,

Ez dut orai nik deus lokarri.

Nik zor eskerrak sarri zuri.

Jaun izenari kantuz ari.

Ibiliko naiz Jauna baitan

Bizi direnen eskualdetan.

Nik zer eskerrak Jainkoari!

Jaunaren haurrak bil kantari.

Jainkoarena den etxean,

Jerusaleme bihotzean.

Ibiliko naiz Jauna baitan

Bizi direnen eskualdetan.

Xavier Diharce – Iratzeder O.S.B.