50. ABC Hauste: Urrikal zaite nitaz

Bihotz berri bat eman guri :
Pitz gutan, Jauna, gogo berri!
Urrikal zaite nitaz, Jauna,
Hoin duzu eta neurri gabeko bihotz ona.
Nere hobena ken errotik,
Garbi nezazu, garbi osoki bekatutik.

Bihotz berri bat eman guri :
Pitz gutan, Jauna, gogo berri!
Nere gaizkien berri dakit,
Hobenak oro beti begitan badagozkit.
Zuri dut, zuri egin kalte,
Gaizki zaizuna zure begitan dut nik bete.

Bihotz berri bat eman guri :
Pitz gutan, Jauna, gogo berri!
Bihotz berria ezar nitan,
Eta funtsezko xede azkarrak har ditzadan.
Zure begitik ez ni haiza,
Ez, Izpiritu Saindua kenduz, huts bihotza.

Bihotz berri bat eman guri :
Pitz gutan, Jauna, gogo berri!
Pitz berriz nitan zure boza;
Zerurateko gogo zabalak bete neza.
Jauna, ezpainak zabal neri,
Nere ahoak goraipa zaitzan herriz herri.

Bihotz berri bat eman guri :
Pitz gutan, Jauna, gogo berri!

Xavier Diharce – Iratzeder O.S.B.

Tonu bat beherago: