104. salmoa. Familia saindua. B urtea

 

partitura

Jaun zerukoak ez du ahanzten batasuna.
Jaunari kanta, gora kanta :
Haren izena zeru lurretan handi baita.
Herriak oro dei, bil-eta
Jaunak eginak aipatuz egin denek besta.

Jaun zerukoak ez du ahanzten batasuna.
Bai kantu hari, soinu hari :
Erran zoin diren haren egintzak miragarri.
Haren izena boz-iturri
Jaunaren bila ibilki diren bihotzeri.

Jaun zerukoak ez du ahanzten batasuna.
Gure Jainkoak zer ahala :
Haren zeruko begitartea denek bila.
Orroit zaitezte zor bezala
Miragarriak nasaiki egin dauzkigula.

Jaun zerukoak ez du ahanzten batasuna.
Abraham seme garelako,
Jakobtar eta haren gizonak baigitzaizko.
Eztu ahanzten batasuna
Menderen mende betierekotz dirauena.
Abrahameri hitzemana
Izaakeri goraki dio zin egina.

Jaun zerukoak ez du ahanzten batasuna.