B. Kantuz ari zait. Abenduko 3. ig.

Airea : Gabriel Lerchundi O.S.B. Tout droit propriété de l’abbaye de Belloc

Filles, Jeune, Saut, Amusement, Airs, Fouille, Joy

Kantuz ari zait nere arima Jainkoari !

Kantuz ari zait nere arima Jainkoari,
Haren goresle kantuz ari.
Naizen neskato apal hau baitu hautatua,
Mendeek neri : Dohatsua.

Kantuz ari zait nere arima Jainkoari !
Zoin handi nitan Jainko Jaun guziz indartsua,
Haren izena zoin saindua.
Urrikalmenduz betea dago mendez mende,
Sineste duten jenden alde.

Kantuz ari zait nere arima Jainkoari !
Gose zaudenak nasaiki ditu gozarazi,
Aseak aldiz hutsik utzi
Behatu dio Izrael bere jendeari,
Lehen bezala urrikari.

Itzulpena : Xavier Diharce – Iratzeder O.S.B.
Editions EZKILA . Tous droits réservés.