24. A. Zure bideak erakuts. 26. igande

Partitura

Norberak kantatzeko (Tonu bat beherago)

Zer amodio duzun guretzat orroit, Jauna!
Zure bideak erakuts, Jauna, otoi, neri:
Emazu ere xendren berri.
Zure egia igor zadazu aitzindari,
Dena bainago beti zuri.

Zer amodio duzun guretzat orroit, Jauna!
Zer amodio duzun guretzat orroit, Jauna,
Zer sekulako bihotz ona.
Ez gogoan har nere gazteko bekatuak
Nere gaitz ezin ukatuak.
Neurri gabeko bihotz onean har nezazu,
Osoki ona baitzare zu.

Zer amodio duzun guretzat orroit, Jauna!
Ona da ona eta zuzena Jainko Jauna;
Harek xuxentzen makur dena.
Apalak ditu zuzen zuzenik joanarazten,
Beren bidean ibil diten.

Zer amodio duzun guretzat orroit, Jauna!