Entzun, alaba, eta beha (44. salmoa)

Entzun, alaba, eta beha,
Entzun gogotik errailea :
Ahantz zurea zen jendea,
Ahantz aitaren etxaldea.

Eta orduan Erregek so
Zure ederra du nahiko;
Zure jauna da sekulako:
Ahuspez eror belauniko.

Jende guziak heldu dire,
Gauzak eskainiz eta urre.
Herriko jaunak heldu ere,
Zure begiak nahiz bere.

Guziz ederra erregina:
Zoin dena urre dabilana.
Sartzen da hura, sartzen oro
Bai kantu, jauzi, bozkario!

Grabaketa: Janvier Owona Tang.