Dei laburrak

Noiz-nahi eta nun-nahi erran daitezke, bihotza
Jainkoari altxatuz. Lehen hauk Jesusi oihu eginak
izan ziren, gure bideetan zabilalarik.

Jauna, salba nezazu ! Mt 14, 30

Jauna, Daviden semea,
urrikal zaite nitaz ! Mt 15, 22

Jauna, lagunt nezazu ! Mt 15, 25

Jauna, nahi baduzu, sendatzen ahal nauzu ! Lk 5, 12

Jauna, erakuts-aguzu otoitz egiten ! Lk 11, 1

Jauna, emenda zazu fedea gure baitan ! Lk 17, 5

Sinesten dut, Jauna,
ene fede eskasa lagunt zazu ! Mk 9, 24

Jauna, sinesten dut
zu zirela Kristo, Jainkoaren Semea ! Jn 11, 27

Ene Jauna eta ene Jainkoa ! Jn 20, 28

Jauna, badakizu maite zaitudala ! Jn 21, 15

Jainko ene Jainkoa,
goizetik zure ondotik nabila ! 62. Salmoa

Ene Jauna zira ;
ez dut onik zu gabe. 15. Sal

Zure eskuetan uzten dut ene izpiritua ;
zuk libratuko nauzu, Jauna. 30. Sal

Jauna, ikusten nauzu,
ez egon ixilik ;
ene Jainkoa, ez urrunt ene ganik ! 34. Sal

Ene harroka eta ene harresia zu zira ! 30. Sal

Ene Jaun eta Jainko,
eskerrak zuri betiko ! 29. Sal

Zure begitartearen bila nabil, Jauna,
ez otoi eni gorde zure begitartea ! 26. Sal

Orkatzak udan iturrirako zer lehia !
Zu gana, Jauna, nik ere dudan egarria ! 41. Sal

Zu, Jauna, zu bakarrik ! 86. Sal

Zutaz besterik nor dut zeruan ?
Zutaz beste gutiziarik ez dut lurrean ! 72. sal