Andredena Mariarekin otoitz

“Denak bihotz bat, jarraikiak ziren otoitzari, emazte

zenbaitekin, hala nola Maria Jesusen amarekin.”

Apostoluen Eginak 1, 14

 

Zure gerizaren aterbera goazi,

Jainkoaren ama saindua,

gure behar-orduetan

ez arbuia gure otoitzak,

bainan erorbide guzietarik

begira gaitzazu beti,

Birjina ospetsu eta benedikatua.

Sub tuum praesidium

 

Agur, Maria, ama guziz eztia,

gure bizia, gozo eta argia.

Entzun oihuka lurtiar dohakabeak,

entzun hasgoraka,

auhenez ta minez,

nigar toki huntakoak.

Ea, otoi, gure beiralea,

zure begi hain urrikariz beteak

beude guri beha.

Eta Jesus, zoragarri zure Seme hura

guri lur huntarik lekora erakuts.

Oi ama ona, oi ama eztia,

Oi Maria, ama goxoa.

Salve Regina

 

Mariari loreak

Maria saindua, otoitz egizu guretzat.

Jainkoaren ama saindua, otoitz egizu guretzat.

Kristoren ama,

Jainko graziaren ama,

Ama beti birjina,

Ama maitagarria,

Kontseilu oneko ama,

Salbatzailearen ama,

Gure bozkarioaren sorgia,

Izpirituaren egoitza,

Zeruko atea,

Goizeko izarra,

Erien osagarria,

Bekatorosen iheslekua,

Atsegabetuen altxatzailea,

Girixtinoen laguntza,

Bakearen erregina.

 

Jainko Jauna, zure zerbitzarieri emozute, otoi,

arimako eta gorputzeko osagarria :

Birjina Maria dohatsuari esker,

hemengo hersturak garaiturik,

betiko zoriona goza dezaten

Jesu Kristo gure Jaunaren bitartez.