Izpiritu saindua baitan otoitz

“Izpiritua gure ahuleziaren laguntzera datorkigu, ez

baitakigu zer eska behar bezala. Bainan Izpiritua bera

gure alde mintzo da ezin erranezko auhenetan.”

           Jondoni Paulok Erromatarreri gutuna 8, 26

 

Kontsolatzailea deitzen zira

Zato, Izpiritu Saindua,

jauts zureen barnera :

bete zeruko graziaz

zuhauk moldatu bihotzak.

 

Kontsolatzailea deitzen zira,

Jaungoikoaren emaitza,

iturri, su, maitasun,

arimen oliodura.

 

Gure gogoan pitz argi,

bihotzetan amodio,

gure gorputzen ezinak

azkar betiko indarraz.

 

Gu ganik urrunt etsaia,

laster emazu bakea,

joan gaiten zu aitzindari,

nausituz gaitz guzieri.

 

Aintza Jainko aitari,

piztu den semeari,

bai eta Izpiritu Sainduari

menderen mendetan. Amen.

Veni, Sancte Spiritus

 

Behartsuen esperantza

Izpiritu Saindua,

sofritzen dutenen kontsolatzailea, zato !

Zaurien sendatzailea, zato !

Ahulen indarra, zato !

Erortzera doatzinen zurkaitza, zato !

Apalen begiralea, zato !

Urgulutsuen garailea, zato !

Umezurtzen aita, zato !

Behartsuen esperantza, zato !

Itsas gizonen izarra, zato !

Hondatuen portua, zato !

Bizidun guzien egiazko aintza, zato !

Izpiritu oroz gainetik saindua, zato !

Jean de Fécamp

 

Zu ganik den Izpirituak argi bitza, Jauna,

gure gogo-bihotzak ;

eta zure Semeak hitzeman bezala,

argiaren beterat ereman gaitzala.

Aldareko Liburutik

 

Izpiritu kreatzailea

Uren gainean zinabiltzan hastapenetako Izpiritua, zato !

Adamen baitarat ufatu Izpiritu bizi-emailea, zato !

Abraham, Isaak eta Jakob gidatzen zinituen Izpiritua, zato !

Profeten ahoz mintzo zinen Izpiritua, zato !

Kontseilu eta indar emaiten duzun Izpiritua, zato !

Jainkoaren errespetua emaiten duzun Izpiritua, zato !

Zuzentasuna eta maitasuna emaiten dituzun Izpiritua, zato !

Urrikalmendu eta egia ziren Izpiritua, zato !

Hodeiak bezala Maria estali zinuen Izpiritua, zato !

Bataioan Jesusen gainean finkatu zinen Izpiritua, zato !

Jesus basamorturat ereman zinuen Izpiritua, zato !

Zutaz Jesusek debruak haizatzen zituen Izpiritua, zato !

Pasionean Jesus lagundu zinuen Izpiritua, zato !

Jesus hirugarren egunean piztu zinuen Izpiritua, zato !

Mariaren eta Apostoluen gainera jautsi zinen Izpiritua, zato !

Gure hatsa eta bizia ziren Izpiritua, zato !

Jainkoa “Aita” deitzea emaiten daukuzun Izpiritua, zato !

Jesus “Jauna” dela aitortzea emaiten daukuzun Izpiritua, zato !

Gure ahuleziaren laguntzera heldu ziren Izpiritua, zato !

Gure gorputz hilkorreri bizia emanen diozuten Izpiritua, zato !

Aitarekin eta Semearekin Jainko ziren Izpiritua, zato !

 

Beharrik ez dut ideiarik…

Jauna, beharrik ez dut ideiarik…

beharrik ez dakit zer erran !

Zu entzuten egonen naiz, azkenean !

Ene pobretasunaren ixilean

mintza zaite, Jauna.

Ene izpiritu hutsa izan dadila zure egoitza.

 

Beharrik ez dut ideiarik,

zureak hobeki entzuteko, Jauna.

Beharrik ez dakit deuseren erraiten !

Ixiltasunean, geldi-geldia,

zuri so egonen naiz, Jauna.

 

Norenganat joan ?

Jauna, norenganat joan gintezke ?

Zuk dituzu

betiereko bizia emaiten duten hitzak.

Jondoni Joaniren Ebanjelioa 6, 68