Archives de catégorie : Frantxua Garaten ehorzketak

Bakearen zoriontasunak

Egin gaitzazu Jauna bakearen zerbitzari

Bakea ordain dezagun gure ahaleginen izari

Eta zure dohainari dohakion sari.

 

Zoriontsuak Zoriontsuak

indarkeria ezeztatzen dakitenak, Zoriontsuak

Bereen kantua maitasuna dutenak. Zoriontsuak

 

Zoriontsuak Zoriontsuak

diruaren mutil jartzen ez direnak, Zoriontsuak

Pobren zerbitzuan gozatzen direnak. Zoriontsuak

 

Zoriontsuak Zoriontsuak

bereen helburua gogorkeria ez dutenak, Zoriontsuak

Bainan gozotasunez jokatzen direnak. Zoriontsuak

 

Egin gaitzazu Jauna bakearen zerbitzari

Bakea ordain dezagun gure ahaleginen izari

Eta zure dohainari dohakion sari

 

Zoriontsuak Zoriontsuak

indarra lege ezartzen ez dutenak, Zoriontsuak

Bakearen sustengua eskaintzen dutenak. Zoriontsuak

 

Zoriontsuak Zoriontsuak

mendeku-zirikatzaile ez direnak, Zoriontsuak

Gizartea barkamenduz eztitzen dutenak. Zoriontsuak

 

Zoriontsuak Zoriontsuak

zoriontsuak bakegileak, Zoriontsuak

Bakean biziz dena bakeaz pozten dutenak. Zoriontsuak

Egin gaitzazu Jauna bakearen zerbitzari

Bakea ordain dezagun gure ahaleginen izari

Eta zure dohainari dohakion sari

Zabala / Etxehandi

Zatozkiote

Zatozkiote Jaunaren Saindu dohatsuak ;

Zatozte laster hunen biderat, Aingeruak.

Hunen arima, har, ereman :

Eskain zazue Jaun Goikoaren aintzinean.

 

Besoak zabal har zaitzala

Deitu zaituen Kristo Jaunak ;

Abrahamtarren loriarat,

Johan zaitzatela Aingeruek.

Hunen arima, har, ereman :

Eskain zazue Jaun Goikoaren aintzinean.

 

Betiereko zoriona,

Hil huni, otoi ! eman Jauna ;

Betiko argi zabalean,

Zure argiak argi dezan.

Hunen arima, har, ereman :

Eskain zazue Jaun Goikoaren aintzinean.

Ama maite Maria V10

Ama maite Maria, egiguzu lagun

Zure bitartez Jesus ikusi dezagun. (bis)

1 –

Aingeruzko lilia estimagarria

Usain gozozko lore zerutik jautsia

Gorde gaitzazu, Ama guziz maitatua

Ez dezagun zikindu bertute garbia

Ama maite Maria, egiguzu lagun

Zure bitartez Jesus ikusi dezagun. (bis)

2 –

Zure garbitasuna gizonek balute,

Birtutetan maitena gora lezakete.

Otoi, Ama maitea, lagunt zakizkigu,

Zure ganik laguntza, ai, etor bekigu !

Ama maite Maria, egiguzu lagun

Zure bitartez Jesus ikusi dezagun. (bis)

3 –

Egizu Ama ona, azken orenean

Oren lotsagarria hurbiltzen denean

Izan dezagun orok Jesus bihotzean

Zurekin har gaitzazu zeruko lorian.

Ama maite Maria, egiguzu lagun

Zure bitartez Jesus ikusi dezagun. (bis)

4 –

Hel egiten dautzugu mundu ilun huntan,

Otoi, lagunt gaitzazu behar orduetan !

Gure azken orena hurbiltzen denean,

Har gaitzazu, Maria, besoen artean.

Ama maite Maria, egiguzu lagun

Zure bitartez Jesus ikusi dezagun. (bis)